ΛΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Περί Ψυχοθεραπείας

Ποιός προσφέρει Ψυχοθεραπεία

Ακούμε συχνά να λένε “εγώ δε χρειάζομαι ψυχολόγο, έχω τους φίλους μου και τα λέμε”. Οι φίλοι και η οικογένεια είναι απαραίτητοι στη ζωή μας και δεν μπορούμε να έχουμε μία ολοκληρωμένη και γεμάτη ζωή, χωρίς κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο η ύπαρξη ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη φίλων. Μπορεί κάποιος να έχει πολλούς και καλούς φίλους και παρόλα αυτά να δυσκολεύεται σε κάποιους τομείς της ζωής του. Ο ρόλος του ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή είναι τελείως διαφορετικός από το ρόλο των φίλων. Και οι δύο θα σε ακούσουν, αλλά ο Ψυχολόγος θα σε ακούσει με τρόπο διαφορετικό, θα εστιάσει σε άλλα ζητήματα, θα σου δείξει νέες οπτικές, δε θα παρεμβάλει στον τρόπο που ακούει τα δικά του συναισθήματα. Ακόμα και ένας μη εκπαιδευμένος σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο Ψυχολόγος δεν μπορεί να προσφέρει ψυχοθεραπεία.

Η Ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία εξειδικευμένη και απαιτητική και προσφέρεται μόνο από εξειδικευμένους στο είδος τους Ψυχοθεραπευτές. Ένας Ψυχοθεραπευτής πρέπει οπωσδήποτε να έχει εξειδικευτεί σε κάποιο ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να είναι και Ψυχίατρος ή Ψυχολόγος ή Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Σε κάθε περίπτωση όποια και να είναι η συμπληρωματική του ειδικότητα, ο θεραπευτής πρέπει να έχει εξειδίκευση σε Ψυχοθεραπευτική πρακτική, αυτό σημαίνει ότι Ψυχοθεραπεία δεν κάνουν ούτε όλοι οι Ψυχίατροι, ούτε όλοι οι Ψυχολόγοι, ούτε όλοι οι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας.