Υπαρξισμός

  

Τι είναι ο Υπαρξισμός

Ο υπαρξισμός ως φιλοσοφικό ρεύμα πρωτοεμφανίστηκε το 19ο αιώνα και στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι η φιλοσοφία δεν είναι μια αντικειμενική ή θεωρητική

 

Αlbert Camus

Γάλλος μυθιστοριογράφος και φιλόσοφος (1913-1960) που έδωσε έμφαση στο παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης και στη δημιουργία νοήματος σε ένα κόσμο

 

Maurice Merleau-Ponty

Γάλλος φαινομενολόγος φιλόσοφος (1907-1961). Ο Maurice Merleau-Ponty επηρρέασε τη μεταμοντέρνα φιλοσοφική σκέψη και συνέβαλε στο πέρασμα από τη μοντέρνα στη

 

Jean-Paul Sartre

Γάλλος φιλόσοφος, θεατρικός συγγραφέας και μυθιστοριογράφος (1905-1980). Είναι ίσως ο πιο γνωστός υπαρξιστής φιλόσοφος, τόσο από το έργο του, αλλά

 

Martin Heidegger

Γερμανός φιλόσοφος (1889-1976), ίσως από τους γνωστότερους σύγχρονους φιλοσόφους και μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, λόγω της εμπλοκής του με το ναζισμό.

 

Paul Tillich

Γερμανός διαμαρτυρόμενος θεολόγος (1886-1965), ο οποίος κατέφυγε στην Αμερική στη δεκαετία του ’30. Θεωρείται από τους θεολόγους που επηρέασαν περισσότερο