Υπηρεσίες

  

Οδηγίες/διευκρινήσεις για τις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες την περίοδο του κορονοϊού

Ακολουθώντας όλες τις οδηγίες και με αίσθημα ευθύνης σε αυτές τις δύσκολες ώρες που διανύουμε: Το γραφείο παραμένει ανοιχτό, καθώς

  

Ψυχοθεραπεία Online

Η τεχνολογία αποτελεί πλέον ένα ακόμα εργαλείο και στον τομέα της ψυχοθεραπείας. Η ψυχοθεραπεία με τη χρήση του διαδικτύου είναι

  

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο την προσωπική σου ανάπτυξη μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους.​​ Η ομαδική δουλειά θα

  

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο, μέσα από την οποία ο θεραπευόμενος έχει

Φιλοσοφία

Τι είναι ο Υπαρξισμός

Ο υπαρξισμός ως φιλοσοφικό ρεύμα πρωτοεμφανίστηκε το 19ο αιώνα και στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι η φιλοσοφία δεν είναι μια αντικειμενική ή θεωρητική

Η Ύπαρξη ως Ομιλία

«Το ακούειν συγκροτεί μάλιστα την πρωταρχική και αυθεντική ανοιχτότητα του Εδωνά-Είναι για τη δυνατότητα του πιο δικού του Είναι,ως άκουσμα της φωνής

«Μοιράζομαι έναν καφέ»

Δεύτερη μέρα του χρόνου… Ένας καφές με μία παιδική μου φίλη, πριν επιστρέψουμε στη καθημερινότητα της δουλειάς, ήταν η καλύτερη

Image Slide

Video