Υπαρξισμός

Martin Buber

Eβραίος θεολόγος και φιλόσοφος (1878-1965). Η βασική θέση του Buber είναι η “διαλογική ύπαρξη”, η ύπαρξη ως συνάντηση. Περιέγραψε δύο είδη συνάντησης/σχέσης το «Εγώ-Εσύ» και το «Εγώ –Αυτό». Η σχέση «Εγώ-Εσύ» είναι μια σχέση που δίνει έμφαση στην αμοιβαία, ολιστική ύπαρξη των δύο υπάρξεων, είναι μια συγκεκριμένη συνάντηση, επειδή οι δύο άνθρωποι συναντιούνται στην αυθεντική ύπαρξή τους, χωρίς καμία επιφύλαξη ή αντικειμενοποίηση του ενός από τον άλλο. Για τον Buber μία τέτοια σχέση μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος και με το Θεό. Για τους υπαρξιακούς θεραπευτές μία σχέση «Εγώ-Εσύ» δημιουργείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και είναι ένας από τους στόχους της θεραπείας το να μπορέσει ο θεραπευόμενος να δημιουργήσει στη ζωή του σχέσεις τύπου «Εγώ-Εσύ».  Στη σχέση «Εγώ –Αυτό» οι δύο υπάρξεις δε συναντιούνται ουσιαστικά, καθώς το Εγώ αντικειμενοποιεί και χειρίζεται το Αυτό.

O Buber έχει γράψει πάρα  πολλά βιβλία, αλλά στα ελληνικά έχουν μεταφραστεί μόνο δύο:

  • Μονοπάτια στην Ουτοπία, εκδ. Νησίδες, 2000
  • Το Πρόβλημα του Ανθρώπου, εκδ. Γνώση,1987
  • I and Thou. Το κυριότερο έργο του δεν υπάρχει στα ελληνικά.