Υπαρξισμός

Maurice Merleau-Ponty

Γάλλος φαινομενολόγος φιλόσοφος (1907-1961). Ο Maurice Merleau-Ponty επηρρέασε τη μεταμοντέρνα φιλοσοφική σκέψη και συνέβαλε στο πέρασμα από τη μοντέρνα στη μεταμοντέρνα θεώρηση, ιδιαίτερα στον τρόπο θεώρησης του σώματος. Στο έργο του εστίασε στην ενσώματη ύπαρξη, το σώμα-υποκείμενο μέσω του οποίου αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, την υποκειμενικότητα της αντίληψης και τη διυποκειμενικότητα της ύπαρξης. Δυστυχώς πέθανε ξαφνικά σε μικρή ηλικία και δεν πρόλαβε να μας αφήσει περισσότερα έργα. Στα ελληνικά δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί τα κυριότερα έργα του Phenomenology of Perception (Η φαινομενολογία της Αντίληψης), The Visible and the Invisible (Το Ορατό και το Αόρατο), The World of Perception (Ο κόσμος της Αντίληψης), υπάρχουν όμως τα εξής:

  • Εγκώμιο της φιλοσοφίας και άλλα δοκίμια, εκδ. Εκκρεμές, 2005
  • Σημεία, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2005
  • Η πρόζα του κόσμου, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1992
  • Η αμφιβολία του Σεζάν. Το μάτι και το πνεύμα., εκδ. Νεφέλη, 1991
  • Ανθρωπισμός και τρομοκρατία, εκδ. Εξάντας, 1988
  • Οι περιπέτειες της διαλεκτικής, εκδ. Ύψιλον, 1984