Υπαρξισμός

  

Τι είναι ο Υπαρξισμός

Ο υπαρξισμός ως φιλοσοφικό ρεύμα πρωτοεμφανίστηκε το 19ο αιώνα και στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι η φιλοσοφία δεν είναι μια αντικειμενική ή θεωρητική

 

Αlbert Camus

Γάλλος μυθιστοριογράφος και φιλόσοφος (1913-1960) που έδωσε έμφαση στο παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης και στη δημιουργία νοήματος σε ένα κόσμο

 

Maurice Merleau-Ponty

Γάλλος φαινομενολόγος φιλόσοφος (1907-1961). Ο Maurice Merleau-Ponty επηρρέασε τη μεταμοντέρνα φιλοσοφική σκέψη και συνέβαλε στο πέρασμα από τη μοντέρνα στη

 

Jean-Paul Sartre

Γάλλος φιλόσοφος, θεατρικός συγγραφέας και μυθιστοριογράφος (1905-1980). Είναι ίσως ο πιο γνωστός υπαρξιστής φιλόσοφος, τόσο από το έργο του, αλλά

 

Martin Heidegger

Γερμανός φιλόσοφος (1889-1976), ίσως από τους γνωστότερους σύγχρονους φιλοσόφους και μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, λόγω της εμπλοκής του με το ναζισμό.

 

Paul Tillich

Γερμανός διαμαρτυρόμενος θεολόγος (1886-1965), ο οποίος κατέφυγε στην Αμερική στη δεκαετία του ’30. Θεωρείται από τους θεολόγους που επηρέασαν περισσότερο

 

Gabriel Marcel

Γάλλος χριστιανός φιλόσοφος (1889-1973). Είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο υπαρξισμός και ο σημαντικότερος ένθεος υπαρξιστής. Η ύπαρξη για

 

Karl Jaspers

Γερμανο-ελβετός ψυχίατρος και φιλόσοφος (1883-1969). Δεν είναι τόσο ευρέως γνωστός όσο άλλοι σύγχρονοί του, ωστόσο οι ιδέες του συνέβαλαν σε

 

Martin Buber

Eβραίος θεολόγος και φιλόσοφος (1878-1965). Η βασική θέση του Buber είναι η “διαλογική ύπαρξη”, η ύπαρξη ως συνάντηση. Περιέγραψε δύο

 

Soren Kierkegaard

Δανός φιλόσοφος και θεολόγος (1813-1855). Θεωρείται ο “πατέρας” του Υπαρξισμού. Άσκησε έντονη κριτική στην Εκκλησία και πρότεινε ότι ο μόνος

 

Friedrich Nietzsche

Γερμανός φιλόσοφος (1844-1900), θεωρείται από τους πρώτους υπαρξιστές. Οι κύριες ιδέες του Νίτσε περιλαμβάνουν “το θάνατο του Θεού” και επομένως