Υπαρξισμός

Paul Tillich

Γερμανός διαμαρτυρόμενος θεολόγος (1886-1965), ο οποίος κατέφυγε στην Αμερική στη δεκαετία του ’30. Θεωρείται από τους θεολόγους που επηρέασαν περισσότερο στον 20ο αιώνα. Ο Tillich υπήρξε δάσκαλος του Rollo May (υπαρξιακός θεραπευτής), ο οποίος με τη σειρά του ήταν μέντορας και θεραπευτής του Irvin Yalom. Θα έλεγε κανείς ότι η αμερικανική υπαρξιακή ψυχοθεραπεία είναι άμεσα επηρεασμένη από το έργο του. Στο βιβλίο του Το Θάρρος της Ύπαρξης αναφέρεται σε τρεις τύπους αγωνίας και αντίστοιχα τρεις τρόπους για το θάρρος της ύπαρξης.

  • Το Θάρρος της Ύπαρξης, εκδ. Αρμός και εκδ. Δωδώνη.