Φιλοσοφία

  

Τι είναι ο Υπαρξισμός

Ο υπαρξισμός ως φιλοσοφικό ρεύμα πρωτοεμφανίστηκε το 19ο αιώνα και στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι η φιλοσοφία δεν είναι μια αντικειμενική ή θεωρητική

 

Η Ύπαρξη ως Ομιλία

«Το ακούειν συγκροτεί μάλιστα την πρωταρχική και αυθεντική ανοιχτότητα του Εδωνά-Είναι για τη δυνατότητα του πιο δικού του Είναι,ως άκουσμα της φωνής

 

«Μοιράζομαι έναν καφέ»

Δεύτερη μέρα του χρόνου… Ένας καφές με μία παιδική μου φίλη, πριν επιστρέψουμε στη καθημερινότητα της δουλειάς, ήταν η καλύτερη