Υπαρξισμός

Karl Jaspers

Γερμανο-ελβετός ψυχίατρος και φιλόσοφος (1883-1969). Δεν είναι τόσο ευρέως γνωστός όσο άλλοι σύγχρονοί του, ωστόσο οι ιδέες του συνέβαλαν σε εξελίξεις στην υπαρξιστική φιλοσοφία και την ψυχιατρική τον εικοστό αιώνα. Από τις βασικές ιδέες του Jaspers είναι οι «οριακές καταστάσεις» που αντιμετωπίζουν τα ανθρώπινα όντα και η “υπέρβαση”. Το έργο του επηρέασε ουσιαστικά την φαινομενολογική ερμηνευτική, καθώς υπήρξε δάσκαλος του Paul Ricoeur και προκάτοχος της έδρας στη Χαιδελβέργη του Hans-Georg Gadamer και οι δύο αναφέρονται στην επιρροή που άσκησε στο έργο τους.

  • Εισαγωγή στη φιλοσοφία, Αρμός, 2011
  • Μαθήματα φιλοσοφίας, Αρμός, 2011
  • Περί του τραγικού, Έρασμος, 1990